Thrissur Management Association
TMA Past Office Bearers

Year

President

Secretary

Treasurer

1991-92

Er. P. SIVASANKARAN

Er. K.G. SUNDARARAMAN

Mr. K. SATHYAN RAJAGOPAL

1992-93

Dr. P.V.S. NAMBOODHIRIPAD

Er. K.G. SUNDARARAMAN

Mr. N.S. SATHISH KUMAR

1993-95

Dr. P.V.S. NAMBOODHIRIPAD

CA. K. SANTHAKUMAR

Mr. N.S. SATHISH KUMAR

1995-97

Mr. JOHN J ALAPPAT

Mr. N. ACHUTHAN KUTTY

Mr. P.T. KRISHNADAS

1997-99

Mr. M.N. GUNAVARDHANAN 

Er. C.V. ANTONY

Mr. N.R. BAHULEYAN

1999-01

Mr. V. MANGHAT

Mr. N.R. BAHULEYAN

Mr. K. SASIDHARAN

2001-03

Mr. P.N.K. UNNI

Er. K.G. SUNDARARAMAN

Er. N. UDAYAKUMAR

2003-05

Er. C.V. ANTONY

Er. M. UNNIKRISHNAN

Er. JACOB NETTO

2005-07

Mr. V.P. JOSEPH

Er. M.R. GOPALAKRISHNAN

Er. S.N. PRASAD

2007-09

CA. K. SANTHAKUMAR

Er. N.I. VARGHESE

Er. ACHUTHA MENON, Mr. V.S. SREENIVASAN

2009-11

CA. T.S. ANANTHARAMAN

CA. C.L. Sony

Er. S.N. PRASAD

2011-13

Mr. V.P. NANDAKUMAR

Mr. P.T. KRISHNADAS

CA. T.R. ANANTHARAMAN

2013-15

Er. M.R. GOPALAKRISHNAN

Dr. V.M. XAVIOR

CA. T.R. ANANTHARAMAN

2015-16

CA. V. Venugopal

Er. Vinod Manjila

Er. Col. Pratapchandran K.B

2016-17

Er. Anand Menon P

CA T R Anantharaman

CA Geo Job

2017-18

Er. Christo George

CA Geo Job

Mr. Ranjith Kollannur

2018-19

Er. Verghese N I

Mr. Padmakumar C

Mr. Hamsa M Ali

2019-20

CA Sony C L

Mr. Seejo Ponnore

CA. M Manoj Kumar

2020-21

Dr. V M Xaviour

Mr. Prathap Varkey

CA. Shaji P J

2021-22

Er. Vinod Manjila

Er. Francis George

CA Jeen Paul

2022-23

Mr. K Paul Thomas

CA M Manoj Kumar

CA Ajith Kaimal